© 2006 Peter Rackovský - autor komentářů; Roman Laube - autor webu

Okresní Nohejbalový Svaz

Kutná Hora - Kolín

Dokumenty

Tiskopisy pro řízení soutěže:
Podmínky pro účast v OP družstev: PDF
Hostování: PDF ODT DOC
Přestup: PDF ODT DOC
Přihláška družstva: PDF ODS XLS
Soupiska družstva: PDF ODS XLS
Zápis k utkání: PDF ODS XLS
Změna specifikace utkání: PDF ODT DOC
Zápisy z konference:
Zápis z konference ONS konané 18.2.2011
Zápis z konference ONS konané 24.2.2012
Zápis z konference ONS konané 22.2.2013
Zápis z konference ONS konané 28.2.2014
Zápis z konference ONS konané 6.3.2015
Zápis z konference ONS konané 4.3.2016
Zápis z konference ONS konané 3.3.2017
Zápis z konference ONS konané 2.3.2018
Zápis z konference ONS konané 3.3.2019
Zápis z konference ONS konané 28.2.2020
Zápis ze Shromáždění ONS konané 17.3.2022
Zápis z VH ONS 2023
Ostatní dokumenty:
Zpravodaj č.2 - 2022
ONS Kutná Hora - historický přehled 1976 - 2021